Laudă Glasului Care S-a făcut trup și Cuvântului Celui Preaînalt Care S-a făcut carne. L-au auzit urechile, L-au văzut ochii, L-au pipăit mâinile și L-a mâncat gura.Locuia în pântecele Maicii Sale, și în pântecul Său locuiau toate făpturile. Trupul Său se alcătuia în...

citește mai mult